Mediation lost zakelijke conflicten op

Zakelijke conflicten oplossen met mediation werkt op een snelle en effectieve manier. Mijn ruim 40 jarige ervaring als zelfstandig ondernemer gecombineerd met mijn mediation kennis stelt mij prima instaat u beide, als conflictpartners, te begeleiden naar een duurzame en kostenefficiënte oplossing. Uw beider reputatie wordt niet geschaad en u kunt snel verder met waar het werkelijk om draait, zaken doen. Of het nu een conflict is met medewerkers, leveranciers, klanten of binnen de directie pak het aan dan lossen we het op. Bel me via 06-55187987 of e-mail me via het contact formulier, als u vragen hebt. Toon van den Hoogen mediator van Mediation Resultaat.

Zakelijk conflicten oplossen met “Mediation Resultaat”

Welke conflicten kunnen goed opgelost worden met mijn begeleiding als mediator?

Arbeidsconflicten waarbij je als werkgever met je medewerker(s) zonder een juridisch gevecht toch knopen wil doorhakken.

Arbeidsconflicten waarbij je als werknemer en werkgever het conflict wil oplossen zonder dat dit meteen een ontslag tot gevolg heeft.

Arbeidsconflicten waarbij de werkverhoudingen niet meer hersteld kunnen worden en er dus een ontslag moet volgen maar wat je op een nette manier snel wil regelen met elkaar.

Conflicten die je niet in het openbaar maar in vertrouwelijkheid op wil lossen zodat de reputaties van de conflict partijen geen schade oplopen.

Conflicten die om een snelle oplossing vragen zonder ellenlange procedures.

Conflicten waar je samen over de oplossing het heft in handen wil houden en waar je niet het risico wil lopen dat bv. de rechter een dwingend oordeel gaat vellen.
Conflicten waar partijen nog met elkaar verder willen of moeten gaan zoals kwesties met klanten of leveranciers of waardevolle medewerkers.

Conflicten (bv. binnen teams) die mede veroorzaakt worden door miscommunicatie waardoor de prestaties voor het bedrijf achter blijven.

Conflicten tussen verschillende medewerkersniveaus zoals directie, managers, medewerkers of aandeelhouders.

Conflicten binnen familiebedrijven waar persoonlijke componenten een belangrijke rol spelen.

Conflicten waar je je energie niet in ellenlange juridische gevechten wil steken zodat je snel weer verder kunt gaan met waar het werkelijk om draait: je weer volledig in kunnen zetten voor je zakelijke belangen.

Conflicten die je kosteneffectief wil oplossen zonder dat de kwaliteit van de oplossing hieronder te lijden heeft.

Voel je wel voor mediation maar voldoet jouw situatie niet aan een van de bovenstaande punten bel dan met Toon van den Hoogen Register Mediator bij Mediation Resultaat via 06-55187987 of door het contactformulier in te vullen en ik help je snel verder.

Wat mag je verwachten van Mediation Resultaat?

Je vindt in Toon van den Hoogen een deskundige mediator met als specialisatie zakelijke mediation waaronder bv. arbeidsconflicten. Ik kan voor u mijn eigen zakelijke ervaring als zelfstandig ondernemer van ruim 40 jaar combineren met mijn expertise als mediator.

Toon van den Hoogen is “register mediator” bij het ADR (de internationale beroepsorganisatie) waardoor zijn deskundigheid wordt gewaarborgd met deze certificering.

Hij onderhoudt zijn kennis door verplichte bijscholing, intervisie en werkt volgens de regelementen van het ADR. Ook het tuchtrecht en de klachtenprocedure van het ADR zijn van toepassing.

• Je kunt op mijn volle inzet, vakbekwaamheid en vermogen om “out of de box” te denken rekenen.
• Je kunt gebruik maken van mijn onderhandelingstechniek die ik in kan zetten om jullie onderhandelingen te begeleiden.
• Ik beschik in mijn netwerk over diverse experts op juridisch, fiscaal, notarieel, pensioen, financieel en Arbo technisch gebied waar ik voor u gebruik van kan maken.

Wat kost een vakbekwame mediator?

Mijn uurtarief kunnen we samen overeenkomen. Mijn uren kunnen bestaan uit het voorbereiden en begeleiden van gesprekken, het maken van verslagen, het maken en/of controleren van berekeningen en overeenkomsten, kantoor administratie. Eventuele bijkomende kosten zullen eerst door je schriftelijk worden goed gekeurd. Een factuur zal altijd een specificatie van de posten bevatten. Buiten de investering die je doet in het oplossen van het conflict door mij als mediator in te huren kan het zo zijn dat externe adviseurs moeten worden ingehuurd.  De tarieven van deze experts liggen vrijwel altijd duidelijk hoger dan mijn uurtarieven en kunnen dus een aanzienlijk deel van de totale kosten vormen. De Algemene Leverings Voorwaarden zullen van toepassing zijn. In de Mediation opdrachtbevestiging kunnen aanvullende voorwaarden opgenomen worden.

Soms vragen oplossingen meer of minder tijd. Hierbij ga ik uit van het gegeven dat partijen onderhandelingsbereidheid en ruimte hebben en nog redelijk effectief met elkaar kunnen communiceren. Partijen zullen vrijwillig maar vol inzet moeten meewerken aan de mediation.

Pak het conflict aan en los het op. Ik begeleid alle betrokken partijen hier graag bij op een neutrale en onpartijdige manier.

Veel vragen en antwoorden vind je hier

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ