Op deze pagina lees je hoe mijn werkwijze is bij privé mediations zoals een scheiding

Afhankelijk van de complexheid van de kwestie en hoe goed het communicatie niveau is van de deelnemers vraagt iedere mediation om zijn eigen aanpak. Beschouw dit stappenplan dan ook als een algemene leidraad.

Algemeen stappenplan:
1ste stap : Een van jullie neemt met mij contact op via 06-55187987 of toon@mediationresultaat.nl

In dit gesprek geef je aan dat jullie kennis willen maken om te kijken of jullie een mediation bij mij willen starten. We maken een afspraak voor een eerste gratis adviesgesprek. Waarschijnlijk kan dat al binnen enkele dagen. In dit eerste gesprek leren we elkaar kennen en beoordeel ik of jullie kwestie geschikt is voor mediation en of ik die goede mediator ben die jullie zoeken. Jullie bekijken of je in mij het vertrouwen kunt hebben wat nodig is om een mediation succesvol te kunnen afronden. Ben hierin kritisch en vraag alles wat je belangrijk lijkt. Want vertrouwen hebben in je mediator is voor succes echt belangrijk. Zijn we allemaal positief dan ontvangen jullie een mediation overeenkomst die je goed kunt beoordelen of alle voorwaarden die hier instaan voor jullie acceptabel zijn. Als jullie positief zijn dan kan de overeenkomst getekend worden of later getekend terug gestuurd worden. Reken op een gesprek van ongeveer 2 uur.

2de stap: We kunnen nu echt beginnen met gesprekken. In deze gesprekken vertellen jullie aan elkaar hoe jullie tegen jullie kwestie aan kijken. Dat kan dan pas omdat we alle drie in de mediation overeenkomst voor geheimhouding hebben getekend. We kunnen de kwestie eerst vanuit het verleden benaderen waardoor jullie gaan begrijpen waardoor jullie standpunten nu zijn zoals ze zijn.

Jullie verhogen hiermee jullie kennis over elkaars standpunten in de kwestie, en daarmee ook het begrip voor de ander zijn of haar houding. Een conflict heeft meestal meerdere factoren en draait haast nooit om 1 enkel feit. We zullen daarom  bekijken wat er allemaal van belang is.

3de stap: We gaan nu proberen om jullie standpunten, die in het verleden zijn ontstaan, te vertalen naar jullie belangen voor de toekomst. Want de toekomst is het belangrijkste voor jullie, die wil je goed regelen. Verwijten naar elkaar maken heeft niet meer zo veel zin, je inleven in de ander wel.

We maken van alle belangen een uitgebreide lijst. Als de lijst klaar is nemen jullie  de tijd om alles nog eens goed te overdenken. Moet er misschien nog iets meer besproken of gewijzigd worden? We kunnen ontbrekende zaken toevoegen.

4de stap: Nu kunnen jullie aan de slag met het bedenken van diverse verschillende oplossingen voor de belangrijkste punten van de lijst. Er zullen ook punten zijn waar de oplossing heel snel duidelijk zal zijn.

5de stap: Er zijn nu per onderdeel van de lijst meerdere oplossingsmogelijkheden. Dan gaan jullie met elkaar in overleg om een evenwichtig pakket samen te stellen waar jullie het alle twee mee eens kunnen zijn.

Waarom beginnen die “onderhandelingen” nu pas vraag je je misschien af? Het antwoord hierop is dat er onderhandelingsbereidheid en onderhandelingsruimte moet ontstaan om tot een totaaloplossing te komen. Een goed totaal pakket wordt bereikt door geven en nemen van beide partijen.

6de stap: Het totaal van oplossingen is klaar en ik zal dan een concept convenant of vaststellingsovereenkomst op laten stellen. Om er zeker van te zijn dat het werk van hoge kwaliteit is laten we, als dit nodig is, een samenhangend advies uitbrengen door een Advokaat, Notaris, Accountant, Fiscalist, Hypotheek adviseur, Pensioen deskundig. Jullie juridische, financiële en maatschappelijke toekomst krijgt als basis de afspraken die jullie samen maken. En die basis moet goed zijn zodat je ook echt positief die toekomst in kunt gaan. Door op deze manier te werken kan ik zelf naar jullie toe volkomen neutraal blijven in het begeleiden van de gesprekken. Jullie begeleiden zodat jullie afspraken kunnen maken dat is mijn taak in het geheel.

Nadat jullie eigen adviseurs of experts jullie er van overtuigd hebben dat alles goed geregeld is kunnen jullie ook zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing nemen. Want het wordt jullie eigen oplossing waarvan jullie zelf overtuigd moeten zijn.

7de stap: De definitieve overeenkomsten worden door jullie getekend en worden daarmee rechtsgeldige overeenkomsten.

Als het een echtscheiding betreft dan kan de aanvraag daarna ingediend worden bij de rechtbank via een advocaat. De rechter velt zijn oordeel en verleend toestemming om te kunnen scheiden voor de wet met inachtneming van het ingestuurde convenant.

De bevestiging van de rechter moet nu nog ingeschreven worden in de Gemeentelijke Basis Administratie. Als dat is gebeurd ben je voor de wet gescheiden. Alle overheidsdiensten kunnen nu zien dat jullie gescheiden zijn. Denk hierbij bv. aan de belastingdienst. Maar ook een bank of verzekeringsmaatschappij kan in het GBA jullie gegevens opvragen.

Daarmee is de mediation helemaal afgerond en zal ik jullie dat schriftelijk bevestigen.

Hoelang heeft dit allemaal bij elkaar dan geduurd?
Soms kunnen verschillende stappen in 1 gesprek afgerond worden en zijn we met enkele gesprekken al klaar om een convenant te gaan opstellen. Maar het komt ook voor dat één stap alleen al enkele gesprekken vraagt. Op voorhand is dat niet te zeggen. Omdat ik streef naar een echt goede oplossing die ook lang werkzaam blijft is zorgvuldig werken belangrijk. Afhankelijk van ieders agenda kan een complete mediation afgerond zijn in 10 werkbare dagen. Ik werk ook in de avonduren en op zaterdagen, wat dat betreft licht de keus bij jullie. Het hele proces van begin tot einde (start mediation  berekeningen maken, overeenkomsten opstellen, alles indienen bij de rechtbank, wachten op de uitspraak van de rechter, tot inschrijving in de GBA  duurt dikwijls een aantal maanden. De mediation is een onderdeel van dit alles. In die tijd tussen start en afronding moeten er door jullie natuurlijk ook veel andere zaken nog geregeld worden zoals de toekomstige huisvesting en misschien de financiering van dit alles. Ik kan je voor dit traject prima adviseurs aanraden. Je vind ze op de pagina Partners.

Wat gaat een mediation kosten?
Ik werk op basis van een uur tarief wat we vooraf met elkaar overeen komen. Houd rekening met het feit dat de adviseurs die ingehuurd worden voor jullie eigen rekening komen. Ik werk niet met “pakket prijzen” omdat dit dikwijls ten koste van de kwaliteit gaat.

Mijn uren kunnen bestaan uit het voorbereiden en begeleiden van gesprekken, het maken of controleren van berekeningen en overeenkomsten. Eventuele bijkomende kosten zullen eerst door jullie worden goed gekeurd. Een factuur zal altijd een specificatie van de posten bevatten. Zie ook de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ