Vraag & Antwoord

Vragen bij scheiding

Jullie hebben hier vast al over nagedacht en je vormt je een beeld hoe je leven eruit zal zien na de scheiding. Ik help jullie om dat beeld realistisch en helder te krijgen en ook aan elkaar helder te maken. Dat klinkt misschien raar maar als je later normaal met elkaar als exen om wil gaan, is het belangrijk dat je ook van elkaar begrijpt wat jullie reële wensen voor de toekomst zijn. Het lijkt nu moeilijk om elkaar goed te begrijpen maar met mijn hulp gaan jullie hier stappen in zetten zodat jullie je samen op een positieve toekomst kunnen gaan richten door alles te regelen wat bij een scheiding komt kijken.  De toekomst na jullie scheiding daar gaat het om in een scheidingsmediation. Daarom moet jullie scheiding ook door een deskundige begeleid worden zodat er later geen verrassingen ontstaan. Soms zullen we daar experts bij moeten uitnodigen omdat ieders situatie uniek is en jullie advies nodig hebben om verstandige beslissingen te kunnen nemen. Jullie basis voor een goede maatschappelijk, financiële en juridische toekomst wordt vastgelegd in professioneel scheidingsconvenant. Een niet goed verlopen of afgesloten scheidingsproces kan je nog lange tijd veel problemen geven. Met jullie medewerking zal ik me inzetten voor een prima resultaat. Adviseurs waar ik dikwijls mee samenwerk vind je hier.

Als het definitief is dat jullie gaan scheiden is het belangrijk dat de kinderen dit ook snel van jullie samen horen. Houdt dit gesprek met alle kinderen tegelijkertijd. Na dit gesprek gaan jullie waarschijnlijk ook andere mensen vertellen dat jullie gaan scheiden. Doe dit snel na het gesprek met de kinderen zodat jullie kinderen niet de last van “een geheim” ervaren maar er over kunnen praten.

De reden waarom jullie gaan scheiden mag niet op de voorgrond staan want het moet gaan over de toekomst van de kinderen en hun vragen. Jullie moeten proberen de kinderen gerust te stellen en zeker niet, als ouders met elkaar gaan discussiëren, over waarom jullie gaan scheiden.

De kinderen moeten hun vragen kunnen stellen al lijken die soms voor jullie niet zo belangrijk. Ze moeten daarop eenduidige antwoorden krijgen. Vragen als: kan ik op mijn eigen school blijven? en mogen mijn vriendjes het weten? zijn voor kinderen belangrijker dan je misschien denkt. Maar verbaas je er niet over als jonge kinderen helemaal geen interesse lijken te hebben. Meestal is de reden hiervoor dat ze niet snel kunnen bevatten wat scheiden eigenlijk betekent. De vragen komen nog wel. Kinderen hebben er behoefte aan om te kunnen praten over jullie scheiding als zij dat willen ook met minder bekende mensen zoals bij voorbeeld op school. Geef ze de ruimte om dat te doen, jullie scheiding zal nu toch naar buiten komen. Realiseer je ook dat vragen blijven komen ook tot lang na het gesprek. En dan moeten jullie nog steeds uitstralen dat jullie het qua antwoorden met elkaar eens zijn. Soms is het beter om niet meteen een antwoord te geven waarvan je niet weet of de andere ouder er ook zo over denkt. Verwarring voor de kinderen maakt hen onzeker. Zeg dan liever dat je dat eerst met papa of mama wil bespreken. Doe dat bespreken dan wel snel en kom er bij je kind ook snel weer op terug. Jullie contact onderling moet zo goed mogelijk blijven (wat soms niet eenvoudig is) in deze verwarrende periode voor de kinderen.

Je noemt dit een “paraplu gesprek”. Zo houden jullie in dit gesprek als het ware een ‘paraplu’ boven jullie kinderen om hen zo goed mogelijk te beschermen tegen de gevolgen van een scheiding. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die bij een scheiding betrokken zijn, meestal gevolgen hiervan ervaren. Het is dan ook goed om je dit te realiseren en vervolgens samen je best te doen om de scheiding voor jullie kinderen zo goed mogelijk te gaan regelen. Dat is wat jullie als ouders ook willen natuurlijk. Doordat “scheidingen met kinderen” mijn bijzondere aandacht hebben en ik daar extra opleidingen voor heb gevolgd kan ik jullie hierin goed begeleiden.

In het paraplugesprek krijgen kinderen meer duidelijkheid over de nieuwe situatie straks. Er moet ze verteld worden waar ze met hun vragen of verdriet naar toe kunnen. Ze zullen die vragen als eerste aan jullie gaan stellen maar soms is het goed om voor de kinderen iemand extra in te schakelen waaraan zij ook vragen kunnen stellen.  Een vertrouwenspersoon. Bijvoorbeeld een opa of oma, buurvrouw of vriendin, iemand die ze heel goed kennen en die jullie en de kinderen ook goed kennen. Hij of zij moet dan wel neutraal kunnen zijn. Haal die steunfiguur dan ook bij het paraplu gesprek. Overleg tussen jullie en die vertrouwenspersoon is dan wel belangrijk voorafgaand aan het gesprek, maar ook er na. Het moet dus iemand zijn met wie jullie alle twee goed kunnen overleggen. Er moet door jullie naar de kinderen toe een duidelijk gezamenlijk standpunt worden ingenomen waarbij de vertrouwenspersoon zich helemaal aansluit. Mocht de vertrouwenspersoon bij een vraag of opmerking van de kinderen niet weten wat jullie standpunt is moet snel overleg mogelijk zijn.

Duidelijk moet worden dat jullie niet meer van elkaar houden, maar dat dit niets veranderd aan jullie liefde voor de kinderen. Jullie zullen immers altijd samen hun ouders blijven met wie zij een speciale band hebben. In het “paraplu gesprek” wordt duidelijk gemaakt dat de scheiding echt niet aan de kinderen ligt en dat zij een scheiding niet zullen kunnen voorkomen of ongedaan kunnen maken. Het gebeurt namelijk vaak dat de kinderen de ruzie tussen hun ouders willen oplossen. Maar dat is voor volwassenen al heel moeilijk (of onmogelijk) en is daarom zeker geen taak voor kinderen. Zij zullen zich neer moeten gaan leggen bij het feit dat jullie gaan scheiden hoeveel moeite dat hen ook zal kosten.

De kinderen moeten gewoon van jullie allebei kunnen blijven houden. Ze moeten er ook van overtuigd worden dat zij helemaal geen schuld hebben aan de scheiding. Het komt voor dat kinderen psychische problemen ontwikkelen door een onterecht schuldgevoel of een bemiddelaarsrol die ze niet aan kunnen. Breng ze ook niet in verwarring door de andere ouder negatief voor te stellen. De kinderen weten dikwijls niet hoe ze daar mee om moeten gaan want zij houden van jullie alle twee.

Denk eens na over de mogelijkheid dat je bij de voorbereiding van het Paraplu gesprek mij alvast als adviseur voor jullie alle twee betrekt, ook als jullie misschien nog niet besloten hebben om voor de hele scheiding een mediator in te schakelen. Ik kan je dan uitleggen hoe je met kinderen in verschillende leeftijden het beste kunt praten over jullie scheiding. Ik heb een extra opleiding gevolgd voor het kunnen voeren van “kindgesprekken” en met deze kennis kan ik jullie op weg helpen dit belangrijke gesprek met de kinderen goed voor te bereiden. Het voorbereiden van een goed “Paraplu gesprek” kost ongeveer 2 uur met jullie samen (en eventueel een vertrouwenspersoon). Ik help jullie hier gratis bij omdat het echt belangrijk is voor jullie kinderen. Ook als ik niet jullie scheidingsmediator wordt kun je gerust bij me aankloppen voor het gratis voorbereiden van een prima “paraplu gesprek”.

Bel me via 06-55187987 of neem contact op via het contact formulier.                         Toon van den Hoogen

Lees het boek “Aan alle gescheiden ouders” van Marsha Pineda & Petra Vollinga en leer kijken door de ogen van je kind.

Te koop onder het ISBN: 9789400503656.    Of te leen bij mij.

Ook het boek “Schei eens uit” van Iris Gründel  met ISBN: 978-90-818547-8-8 geeft je veel informatie over de effecten van een scheiding op het latere leven van je kind.

Laat je scheiding voor je kind zo positief mogelijk verlopen.

Emoties maken goed overleg met elkaar moeilijk en verstoren het nemen van goede besluiten. Maar emoties maken ook veel duidelijk en zijn daarom ook nuttig. Voor emoties ben ik niet bang en jullie hoeven dat ook niet te zijn. Emoties worden voor een groot gedeelte automatisch veroorzaakt en je kunt haast niet voorkomen dat je ze krijgt. Je hoeft niet te proberen om emoties, zoals verdriet, boosheid, hulpeloosheid en onzekerheid te onderdrukken. Waar je wel invloed op hebt is hoe je die emoties uit. Het uiten van emoties hoeft niet op een manier waardoor jullie communicatie steeds verstoord wordt. Hier kan ik je bij helpen zodat de communicatie tussen jullie weer wat beter gaat verlopen en je weer verstandige beslissingen samen kunt nemen.

Om die vraag te beantwoorden moet er veel uitgezocht en berekend worden. En die berekeningen zullen nog vele jaren later van invloed zijn op je financiële reilen en zijlen. Ook dit is dus echt belangrijk. Ik kan jullie meteen na het begin van een scheidingsmediation in contact brengen met een financieel expert die een inventarisatie kan maken over jullie financiële ruimte zodat we snel een beeld hebben over de mogelijkheden van bv. het wonen na de scheiding. Hierna zullen nog veel gegevens moeten worden aangeleverd om alle berekeningen te kunnen maken die nodig zijn om de financiën uit te werken. De berekeningen zelf zal ik, door een expert in concept laten opstellen. Door deze berekeningen aan een expert toe te vertrouwen zijn er mogelijkheden om ook complexere scheidingen goed te begeleiden waarbij ik mijn neutrale positie naar jullie alle twee maximaal in stand kan houden. De experts die ik jullie kan aanbevelen zijn notaris, accountant, fiscalist, advocaat of onafhankelijk hypotheek adviseur.  Deze specialisten kennen elkaar goed en weten wat hun rol in het totaal advies zal zijn. Ze kunnen daardoor snel met elkaar overleggen om tot een afgewogen advies te komen. Daarna zullen jullie het rapport van deze berekeningen ook nog goed laten controleren door jullie eigen adviseurs om er dan echt van overtuigd te raken dat de beslissingen die jullie hebben genomen de juiste zijn. Want het blijft jullie eigen toekomst waarvoor jullie zelf de eind verantwoordelijkheid nemen. Als deze controle is uitgevoerd leg ik alles vast in een echtscheidingsconvenant dat jullie met een gerust hart kunnen tekenen en daarna kan worden ingediend bij de rechtbank en zal dienen als basis voor jullie toekomstige leven. Scheiden is het afsluiten van een periode in jullie leven maar ook het  begin van een nieuwe levensfase. Hiervoor is een juiste basis nodig op maatschappelijk, financieel en juridische grondslag. Je vind deze experts op de pagina partners.

Een echtscheidingsconvenant is een overeenkomst die alle afspraken bevat die bij een scheidingsprocedure zijn afgesproken tussen de scheidende partijen. Alle belangrijke onderwerpen die bij een scheiding spelen staan in het convenant. Zoals de verdeling van alle bezittingen en schulden van beide partijen, toekomstige pensioenen. Ook partner alimentatie en kinderalimentatie afspraken zullen in het echtscheidingsconvenant staan. Alle afspraken rondom de kinderen staan in een apart onderdeel van het convenant het ouderschapsplan. Het convenant bevat ook een rapport met daarin alle berekeningen die zijn gemaakt. Dit convenant moet aan de rechter worden voorgelegd ter goedkeuring. Ook als er sprake was van een geregistreerd partnerschap in plaats van een huwelijk is dit noodzakelijk om wettelijk uit elkaar te kunnen gaan. Voor partners die samenwoonde zijn er andere regels. De totale lijst van zaken die geregeld moet worden kan sterk van elkaar verschillen. Het kan een korte of lange lijst zijn afhankelijk van jullie omstandigheden. Je mag echter niets vergeten want het is de juridische, financiële en maatschappelijke basis waarop jullie verdere leven gebaseerd zal zijn. Ik zal jullie voorzien van een zogenaamde “stukkenlijst” met daarop een opsomming van alle informatie die aangeleverd moet worden. Stel daarom op tijd een scheidingsteam samen van een goede mediator en daaraan toegevoegd experts die in alle aan de orde zijnde facetten deskundig kunnen adviseren. Als mediator ben ik neutraal en onafhankelijk waardoor ik jullie zelf niet mag adviseren. Mijn taak is vooral jullie in staat stellen om goede afspraken te maken door jullie in het scheidingsproces goed te begeleiden. Als alle beslissingen door jullie samen genomen zijn zal het convenant juridisch correct opgesteld worden. Hierna zullen jullie het door jullie eigen adviseurs laten controleren zodat je het ter goedkeuring aan de rechter kan worden voorgelegd. Als er een positieve beschikking van de rechter is binnen gekomen moet deze nog bij de gemeente ingeschreven worden. Pas daarna ben je officieel uit elkaar.

Door de inzet van een financieel expert al direct bij de start van de mediation wordt snel duidelijk of jullie woonwensen, voor na de scheiding realistisch zijn binnen jullie financiële mogelijkheden. Hoe eerder jullie hier zekerheid over krijgen hoe beter het is want het maken van realistische plannen voor de toekomst geeft rust en zekerheid. Deze toetsing geeft snel al het nodige inzicht op hoofdlijnen. In mijn expert team beschik ik over een prima onafhankelijk financieel adviseur. In de mediation zullen we alles verder uitwerken. Jullie zullen samen de beslissingen kunnen gaan nemen die noodzakelijk zijn en jullie woonsituatie voor na de scheiding gaan regelen. Ik en mijn adviseurs zullen jullie hierbij begeleiden.

Al jullie financiële data (ook eventuele schulden) worden betrokken in de financiële paragraaf. Voor het maken van de vele berekeningen schakel ik experts in. Zij houden rekening met alle wet en regelgeving die hierop van toepassing is. In een soort stappen plan van heel veel onderdelen worden alle berekeningen (die invloed op elkaar hebben) uitgevoerd. Er komt een lijvig rapport beschikbaar wat als bijlage onderdeel wordt van het echtscheidingsconvenant. Als dit convenant door jullie ondertekend is vormt het de basis voor jullie maatschappelijke, financiële en juridische toekomst na de scheiding. De rechter zal dit rapport kritisch beoordelen. Het moet dus ook van prima kwaliteit zijn om zijn goedkeuring te krijgen en jullie toekomst duidelijk in kaart te brengen. Ik ben al te vaak geconfronteerd geweest met slechte echtscheidingsconvenanten (van derden) die na de scheiding voor veel ellende hebben gezorgd. Door mijn manier van het inzetten van echt prima experts wordt een scheidingsproces wel iets duurder dan dat prijsvechters je voorschotelen maar je krijgt wel de beste adviezen die je nodig hebt. Mijn verdiensten in het geheel zullen wel wat lager zijn doordat ik geen uren declareer voor het werk dat mijn expertteam verricht. Maar de kwaliteit van het hele traject ligt op een hoog niveau en dat is in jullie belang.

Als jullie een of meerdere eigen bedrijven bezitten dan is het belangrijk om daar een goede juridische, financiële en fiscaal verstandige oplossing voor te bedenken. Is dit het geval dan zullen er waarschijnlijk deskundige adviseurs moeten worden betrokken. In mijn netwerk beschik ik op ieder terrein over deskundige specialisten. Jullie bestaande adviseurs kunnen natuurlijk hier ook bij betrokken blijven zodat er geen dubbelwerk hoeft te worden gedaan. Als jullie eigen kennis in deze zaken niet gelijkelijk verdeeld is dan is het zeker verstandig om ook neutrale adviseurs  te betrekken in het geven van advies. Als er sprake is van kennis ongelijkheid, van partners in scheiding, kan dit later tot juridische problemen leiden wat je natuurlijk wil voorkomen. Want één keer scheiden is al niet fijn, maar na de scheiding in een lang slepend juridisch conflict met elkaar verzeild raken dat geeft opnieuw veel stress. Regel het nu goed zodat je echt verder kunt met een positieve toekomst. De leden van mijn expertteam vind je op de pagina partners.

Er zal bepaald moeten worden wat jullie inkomensbehoefte en mogelijkheden zijn. Dit geldt ook voor de kinderen. Daarna zal berekent worden volgens de wettelijke normen of iemand van de partijen recht heeft op financiële ondersteuning van de ander. Je spreekt dan van kinderalimentatie en/of partneralimentatie. Deze hele problematiek is aan duidelijke wettelijke regels onderworpen. Om een scheiding wettelijk geaccepteerd te krijgen bij een rechter zal die rechter de uitgangspunten en berekeningen nauwgezet controleren. Op dit moment (2019) is de wetgeving rondom alimentatie aan het veranderen er liggen wetten ter goedkeuring voor aan de 1ste kamer.

Is kinderalimentatie verplicht?

Vaak wonen kinderen na een scheiding voornamelijk bij één van de ouders. Dit is de verzorgende ouder. Met de andere ouder is er een omgangsregeling. Dit is de niet-verzorgende ouder. De niet-verzorgende ouder is toch verplicht om financieel mede voor de kinderen te blijven zorgen. Dit heet een onderhoudsplicht of alimentatieplicht. Het bedrag dat voor het onderhoud van de kinderen wordt betaald heet de kinderalimentatie. (of afgekort Kali) De hoogte hiervan is mede afhankelijk van de zorgverdeling. Hoe meer zorg, hoe minder alimentatie. Daar moet je dan wel bij bedenken dat die zorg ook daadwerkelijk gegeven moet kunnen worden. 40 of meer uren per week gaan werken en kleine kinderen verzorgen kan dus waarschijnlijk niet. De wet gaat er verder vanuit dat het welstandsniveau voor de kinderen zoveel mogelijk gehandhaafd moet blijven. Dus bij één ouder op bijstandsniveau leven en bij de andere ouder in een veel hoger welstandsniveau verkeren is voor de rechter niet acceptabel. Co-ouderschap waarbij de twee ouders ongeveer evenveel zorg daadwerkelijk gaan verlenen aan hun kinderen hoeft dus niet te betekenen dat het welstandsniveau bij beide ouders gelijk is en zal misschien toch een verplichting tot het betalen van kinderalimentatie in houden. Zorg dus dat een deskundige hier goed naar kijkt voordat je een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank ter goedkeuring in dient omdat anders je verzoek zal worden afgekeurd en je voor de wet niet kunt scheiden.

Wat valt er onder kinderalimentatie?

Als jullie eenmaal een alimentatiebedrag hebben afgesproken of als de hoogte van de alimentatie is vastgesteld door de rechter, dan vallen in principe alle kosten van de kinderen hieronder. Dus eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer gedaan te worden door de beide ouders. In positieve zin mag je natuurlijk wel afwijken. Zo worden er vaak in een convenant nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten, vakanties en nog veel meer. Alles wat niet apart benoemd is valt toch onder de totale alimentatie afspraken maar is dan aan de verzorgende ouder om te regelen uit het gezamenlijk opgebrachte budget.

Hoe lang betaal je kinderalimentatie?

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of mede in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie gewoon door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kun je ervan uit gaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het soms mogelijk om te stoppen met de kinderalimentatie. Doe dit nooit zomaar. Overleg eerst met het betreffende kind en je ex en vraag een specialist om advies! Als je onterecht met betalen bent gestopt kan dit flinke problemen geven. Bij een lichamelijke of geestelijke handicap van een kind blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

Afspraken over kinderalimentatie.

Jij en je ex-partner zijn vrij afspraken te maken over de kinderalimentatie zolang jullie afspraken binnen de wettelijke regels vallen. Het is echter wel noodzakelijk de afspraken officieel vast te laten leggen en te laten bekrachtigen door de rechter of een notaris. Pas dan kun je ook daadwerkelijk rechten ontlenen aan de gemaakte afspraken en kun je gaan vorderen als je ex besluit niet (meer) te betalen. Zijn jullie getrouwd (of hebben jullie een geregistreerd partnerschap) en gaan jullie scheiden, dan zijn jullie sowieso verplicht een officieel ouderschapsplan op te stellen. Als deze afspraken in een juridisch goed opgesteld echtscheidingsconvenant zijn vastgelegd en door de rechter bekrachtigd, bied dit de meeste rechtszekerheid. Een executoriale titel verleend door een notaris kan ook. Bij samenwonen is die verplichting voor een ouderschapsplan er ook, maar hoeft het niet naar de rechtbank om goed gekeurd te worden.

Bijstand.

Vraagt één van de partijen voor of na de scheiding een bijstandsuitkering aan, dan zal de Gemeente onderzoeken of de ander partij een redelijk bedrag aan alimentatie betaalt. Zijn er geen afspraken gemaakt volgens de wettelijke regels over alimentatie, of worden die niet nagekomen dan kan de gemeente een bedrag opleggen aan die partij die niet betaald.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. De rechter toetst de hoogte van kinderalimentatie op basis van de volgende punten:

1. de behoefte van een kind

2. het gezinsinkomen van de verzorgende ouder

3. de draagkracht van de alimentatieplichtige

4. de zorg en omgangsregeling

5. de hoogte van het kind gebonden budget

Kinderalimentatie wordt bepaald op basis van de behoefte van de kinderen en de draagkracht van de ouders om in deze behoefte te voorzien. De behoefte van de kinderen hangt af van de hoogte van het gezinsinkomen voor de scheiding. Een kind van ouders met een hoog inkomen is een ander uitgavenpatroon gewend dan een kind van ouders met een minimuminkomen. Vervolgens wordt de draagkracht van beide ouders berekend. Welk deel kunnen zij, op basis van hun netto-inkomen, bijdragen aan de kosten voor de kinderen? Bij de berekening van de draagkracht wordt er altijd rekening mee gehouden dat de ouder zelf ook moet kunnen leven. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar de Trema-normen die door de rechtelijke macht landelijk geregeld zijn en gepubliceerd worden. Let op: de rechter zal nooit meer alimentatie laten betalen, dan het inkomen van de alimentatie plichtige toelaat. In de praktijk gaan alle betrokkenen ouders en kinderen er vaak op achteruit, omdat de kosten voor 2 gezinnen hoger zijn dan de kosten voor 1 gezin, zonder dat het gezamenlijke gezinsinkomen stijgt.

Wist je dat je toch kinderalimentatie moet betalen als je je kind niet meer ziet?

De rechter kan hard optreden tegen kinderalimentatie weigeraars. Laat het in het belang van je kind en je zelf nooit zover komen!

Zorgkorting?

De alimentatie betalende ouder komt in aanmerking voor zorgkorting van 5 tot maximaal 35 procent. De zorgkorting wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de kinderen en de omgangsregeling. Hoe meer dagen de kinderen bij je zijn, hoe hoger de zorgkorting. Dit is zo, omdat jij op die dagen zelf al de kosten van de kinderen hebt. Verzorg je de kinderen minder dan 1 dag per week, dan geldt een zorgkorting van 5%. Verzorg je de kinderen gemiddeld 1 dag per week, dan wordt een zorgkorting van 15% toegepast. Bij een gemiddelde van 2 dagen per week kun je uitgaan van een korting van 25%. Bij 3 dagen per week is deze korting 35%.

Wie berekend dit allemaal?

Moet er een complete alimentatie berekening gemaakt worden, dan hoort dit bij het scheidingsproces waarin ik jullie begeleidt. Ik zal alle berekeningen laten maken door de experts die ik hiervoor inschakel. Toch moeten jullie zelf ook een controle laten uitvoeren door jullie eigen adviseurs omdat je zelf de verantwoordelijkheid op je gaat nemen als je het echtscheidingsconvenant gaat tekenen. Daarna kan het ingediend worden bij de rechtbank die ook nog hun goed keuring zullen moeten geven.

Volgens de wet moet de rechter rekening houden met de vraag wat de alimentatieplichtige kan betalen. Op welke manier dat moet, staat niet in de wet. Daarom hebben rechters hiervoor zelf normen ontwikkeld, die ze allemaal gebruiken. Deze normen worden ieder jaar aangepast aan de actuele cijfers. In het tijdschrift voor de rechtelijke macht, “Trema”, worden deze jaarlijkse cijfers gepubliceerd. Ze worden daarom” Trema-normen” genoemd. Omdat deze normen geen wettelijke bepalingen zijn kan de rechter er in individuele gevallen van afwijken.

 • Wie legt alles op de juiste manier vast?
 • Wie helpt ons bij alle formele procedures?
 • Wie helpt ons bij juridische zaken?
 • Wie helpt bij fiscale zaken?
 • Wie help bij financiële zaken?
 • Wie helpt bij pensioenzaken?
 • Wie berekent alles?
 • Wie controleert alles?

Uitleg voor alle bovenstaande “wie” vragen.

Ik zal al deze taken begeleiden maar heb daar ook experts bij nodig. Het komt bijvoorbeeld voor dat cliënten in scheiding tevens eigenaar zijn van bedrijven waar specialistische kennis voor nodig is om die te verdelen of omdat ze eigenaar zijn van moeilijk te taxeren goederen met grote waarde.

Jullie hebben zelf ook eigen adviseurs nodig die jullie alle twee neutraal en onpartijdig kunnen adviseren want je moet uiteindelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor de genomen beslissingen. Het is erg verwarrend als verschillende adviseurs verschillende standpunten innemen. Daarom kan ik gebruik maken van een expertteam met onder andere een notaris, advocaat, accountant, fiscalist, hypotheek adviseur etc. die elkaar kennen en vaak met elkaar samenwerken.

In een eerste gratis adviesgesprek kan dit allemaal aan de orde komen, bel me dan op 06-55187987 of stuur via het contactformulier een e-mail bericht.

Een echtscheidingsbegeleiding met variërend 4 tot 6 gesprekken kan in ongeveer 6 weken worden afgerond. Dit is natuurlijk van geval tot geval verschillend. Jullie bepalen zelf het tempo en de tijd die jullie tussen de gesprekken nodig hebben om alles goed te overdenken.

Houd verder rekening met het feit dat alles behandeld moet kunnen worden door bv. de rechtbank, de gemeente maar ook taxateurs, makelaars en banken zullen tijd nodig hebben. De adviseurs moeten in het tijdspad mee kunnen gaan om hun werk te doen. Misschien moet er een huis verkocht worden of juist aangekocht worden. Misschien moet er naar tijdelijke woonsituaties gezocht worden. Als er kinderen bij jullie scheiding betrokken zijn vraagt dat ook tijd om hierover afspraken te maken. Kortom veel zaken voor, na of tijdens het scheidingsproces zullen hun eigen tijdsschema hebben.

Jullie zelf vormen natuurlijk ook een belangrijke factor doordat een mogelijk verstoorde communicatie tussen jullie beiden meer tijd kan vragen in het overleg en het nemen van goed doordachte belangrijke beslissingen. Het zal jullie volle inzet kosten. Maar ik ben er voor jullie alle twee om jullie hierbij te helpen. Het is mijn ambitie om jullie zo goed mogelijk te begeleiden naar een oplossing waar jullie alle twee mee instemmen en die een solide basis vormt voor jullie leven na de scheiding. Dus reken op een periode die flink wat van jullie vraagt maar met een begin van een nieuwe start als beloning.

De kosten van echtscheiding moet je eigenlijk in verschillende categorieën verdelen zoals:

 1. De kosten van  de begeleiding zoals ik die aan jullie declareer.
 2. De kosten voor het inhuren van goede externe adviseurs of experts.
 3. De kosten rondom jullie toekomstige huisvesting.

Over de kosten van mijn begeleiding kan ik het volgende zeggen.

Mijn uurtarief bedraagt € 150.= exclusief btw. , het benodigde aantal uren voor een compleet scheiding begeleidingsproces is gemiddeld 14. Deze uren zijn nodig voor het voorbereiden en begeleiden van de gesprekken. Het verwerken van door experts vervaardigde berekeningen of adviezen. Het bijhouden van de administratie en verslagen. Afhankelijk van de complexiteit van een scheiding kan het aantal uren afwijken naar boven of beneden. Omdat ik aan alle cliënten maatwerk wil leveren werk ik niet met pakket prijzen. Als je een pakketprijs afgeeft weet je als mediator nog niet of het een relatief eenvoudige scheiding betreft of dat het een meer tijd vragende complexe situatie betreft. Mensen met een eenvoudige scheiding betalen dikwijls teveel waar dan echter niet meer over gesproken wordt. Mensen met een scheiding die echt meer tijd en adviezen vraagt daar wordt op bezuinigd om binnen de pakketprijs te blijven met een slecht convenant als gevolg. Dat gaat hen later waarschijnlijk opnieuw geld kosten plus een hoop stress en ergernis. Ik streef naar kwaliteit in het totale proces waar jullie nog jaren mee vooruit kunnen. Daardoor zal ik waarschijnlijk niet de goedkoopste aanbieding doen maar wel een veel beter resultaat kunnen bereiken.

Ik zal mijn best doen de kosten die ik zelf kan beïnvloeden zo laag mogelijk te houden. Ook zullen jullie zelf bij iedere kostenpost binnen mijn administratie d.m.v. een handtekening vooraf toestemming verlenen zodat je nooit verrast zult worden. Lees ook de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Vraag & Antwoord

Vragen bij zakelijke mediation

Kwaliteitseisen waaraan ik als zakelijk mediator voldoe.

 • Ik ben geaccrediteerd bij het ADR de grootste internationaal opererende mediation beroepsorganisatie.
 • Ik onderhoud mijn kennis in een continu proces van bijscholing op een hoog niveau, volgens de eisen van het ADR.
 • Ik onderwerp me aan het klacht en tuchtrecht van het ADR.
 • Ik ben neutraal, onafhankelijk en deskundig.
 • Vertrouwelijkheid is de hoeksteen van mijn werk.
 • Ik heb in mijn netwerk een keur aan experts waar de cliënt gebruik van kan maken.
 • Ik bezit de kwaliteit om escalerende situaties tot bedaren te brengen.
 • Ik ben niet bang om ook (lastige) vragen te stellen die verduidelijking van standpunten tot gevolg kunnen hebben.
 • Ik kan standpunten uit het verleden van conflictpartners, laten omzetten naar hun belangen voor de toekomst.

Conflicten zijn ontstaan door individuele standpunten uit het verleden maar moeten omgezet worden naar gezamenlijke belangen voor de toekomst. Hiervoor is een effectieve communicatie tussen conflictpartners noodzakelijk. Dit is de kerncompetentie voor mij als mediator!

Er wordt terecht gezegd dat mediation goedkoper is als een rechtszaak. Dat klopt om wille van de volgende redenen.

 • Je huurt niet 2 dure advocaten in maar je huurt samen 1 mediator in.
 • Je hebt geen rechtbank kosten (griffie rechten).
 • Een mediation vraagt dikwijls minder uren van 1 mediator dan (de duurdere uren) van 2 advocaten in een rechtszaak.
 • Een mediator kweekt begrip tussen de deelnemers in plaats van het vechten voor 1 partij (wat 2 advocaten doen) waardoor het conflict nog verder escaleert.
 • Tegenwoordig komt het steeds meer voor dat een rechter eist dat er in een conflict eerst mediation wordt geprobeerd waardoor je uiteindelijk met dubbele kosten zit.
 • De kans dat je een langdurig houdbare oplossing vindt is bij mediation groot waardoor er geen eindeloos durende hoger beroepen worden ingesteld.

Toch is mediation niet goedkoop!

Mijn uur tarief is € 150.= excl. Btw soms komen daar nog een beperkt aantal extra kosten bij. De investering die je moet doen, leggen we vast in een mediation overeenkomst. Facturen worden gespecificeerd en bevatten geen componenten waarover je niet eerst je schriftelijke toestemming hebt gegeven. In een 1ste gratis adviesgesprek wordt alles eerst besproken. Geen verrassingen dus.

Een zakelijke mediation kan dikwijls gestart worden binnen 10 werkdagen. Natuurlijk afhankelijk van ieders agenda.

Een zakelijke mediation kan afhankelijk van de complexiteit meestal binnen 10 werkdagen afgerond worden.

Iedere overeenkomst mondeling of schriftelijk is bindend. Het probleem zit hem vaak in het feit dat je moet kunnen bewijzen wat er is overeen gekomen bij een mondelinge afspraak. Vandaar dat een schriftelijke overeenkomst meestal beter is dan een mondelinge overeenkomst. Wil je hetgeen is overeen gekomen bij rechte afdwingen dan heeft een vaststellingsovereenkomst meestal de voorkeur, omdat bijvoorbeeld bij een deurwaarder dan zonder tussenkomst van een rechter meteen actie kan worden ondernomen. De vaststellingsovereenkomst moet dan wel een executoriale titel hebben.

Ja, iedere mediation is voor alle betrokkenen vrijwillig en kan dus ook voor dat er overeenstemming is bereikt gestopt worden. De voorwaarden die vastgelegd en ondertekend werden bij de aanvang van een mediation, blijven wel onverkort van kracht. De vertrouwelijkheid en geheimhouding van al het geen er is besproken tijdens de mediation blijft gewaarborgd. Stoppen is dus wel mogelijk maar omdat de kosten wel betaald moeten worden ook jammer. Een mediator kan ook besluiten om te stoppen. De mediator of een deelnemer hoeft geen reden te geven voor de beslissing om te stoppen. Er moet alleen schriftelijk gemeld worden aan alle betrokkenen dat men wil stoppen. Het is wel wenselijk om dan nog wel een korte afsluitingsbijeenkomst te bezoeken.

In feite kan ieder conflict worden opgelost middels mediation.

Voorbeelden zijn:

 • Arbeidsconflicten waarbij je een werknemer probeert te behouden voor het bedrijf.
 • Arbeidsconflicten waarbij de werknemer niet langer wil of kan blijven werken voor het bedrijf.
 • Conflicten tussen verschillende werknemers onderling.
 • Conflicten binnen de bedrijfsleiding.
 • Conflicten in familie bedrijven waar familieleden bij betrokken zijn.
 • Conflicten met klanten of leveranciers.
 • Conflicten waarbij je niet afhankelijk wil worden van de uitspraken van een rechter.
 • Conflicten die je niet openbaar wil oplossen waardoor je reputatie geschaad kan worden.
 • Conflicten die je snel wil oplossen.
 • Conflicten die je kosten effectief wil oplossen.

Voorwaarden zijn:

 • Een duidelijk te omschrijven conflict.
 • Het vrijwillig willen deelnemen van alle betrokkenen.
 • De intentie en inzet hebben om een oplossing te zoeken van alle conflictpartijen.
 • Onderhandelingsruimte en bereidheid hebben.
 • Respectvol met elkaar willen overleggen.
 • Stopzetten van eventuele juridische procedures tijdens de mediation.

Tips bij zakelijke conflicten die je zelf kunt toepassen.

 1. Conflictpartners hebben verschillende belangen en ruziën vanuit hun eigen belang daarover. Bepaal wat jou belang is en hoe gewichtig dit belang is. Bedenk daarna wat je minimaal wil bereiken en wat je maximaal kunt bereiken.
 2. Kun je jou belang ook bereiken zonder dat je de andere partij hierbij nodig hebt?
 3. Als het bereiken van het minimale doel alleen kan in samenspraak met je conflictpartner, ben je dan bereid de ander serieus te nemen? En ben je bereid  echt te luisteren naar de argumenten van de ander? In een gesprek met je conflictpartner geef je duidelijk jou mening zonder daarbij persoonlijk te worden. Geef de ander voldoende tijd om zijn woordje te doen zonder hem of haar te onderbreken. Goed voorbeeld doet goed volgen.
 4. Ga het zakelijke conflict onderwerp scheiden van persoonlijke conflict aspecten.
 5. Als je de relatie met je conflictpartner goed wil houden zeg dat dan ook tegen de ander. Maak het zakelijke belang daardoor los van het persoonlijke. Mensen zijn zelden zelf slecht, hun ideeën kunnen wel slecht zijn. Als je tegen een slecht idee aanloopt vraag dan om uitleg en reageer daar op zodat je het met onderdelen eens kunt zijn maar ook bezwaren tegen andere onderdelen kunt uiten. Meestal zit er in het idee van de ander ook goede componenten. Benoem die dan ook waardoor de ander erkenning krijgt terwijl jij jou kritiek toch kunt uiten. Kortom de-escaleer het conflict.
 6. Als je vind dat je persoonlijke relatie met de ander geen waarde heeft bedenk dan dat derden, die iets verder van het conflict afstaan, hier wel een oordeel over zullen hebben. Zij zullen een standpunt innemen dat ze misschien helemaal niet met jou delen. Jou reputatie kan hierdoor schade oplopen.
 7. Maak een winst en verlies balans op. Wat kun je mogelijk winnen tegenover wat kun je mogelijk verliezen.
 8. Houd goed in de gaten wat emoties met jou en de ander doen. En weet dat emoties soms geautomatiseerd op komen maar nooit geautomatiseerd geuit hoeven te worden. Slecht geuite emoties kunnen elkaar versterken en zijn daardoor een bron van escalatie. Merk je dat bij jou of de ander de emoties te hoog oplopen vraag dan om een time-out die minstens 20 minuten moet duren om weer rustig te kunnen worden.
 9. Denk aan de tijd dat je met je conflictpartner nog wel een goede verstandhouding had. Probeer dit ook eens met je conflictpartner samen te doen.
 10. Maak eens een tekening van het conflict. Plaats je zelf en je conflict partner in het midden. Teken er nu omheen wie of welke omstandigheid er ook een rol spelen in het conflict. Maak die tekening eens samen met je conflict partner. Misschien speelt iemand jullie wel tegen elkaar uit? Is het niet een persoon maar bv. een omstandigheid zoals prestatie druk, kijk dan eens of je dat niet beter samen aan kunt pakken.
 11. Vermijd niet persoonlijk contact (bv. per e-mail of sociale media) omdat je dan niet instaat bent om een misverstand direct uit de weg te helpen. De ander kan jou bericht misschien heel anders interpreteren dan dat jij het bedoelde.

Vind je deze tips moeilijk in praktijk te brengen denk dan eens aan een conflict training of coaching. Beide kan ik voor je verzorgen tegen een interessant tarief. Investeren in conflict preventie levert geld op!

Je kunt de kosten van conflicten in verschillende delen opsplitsen.

Algemene kosten van een conflict zoals:

 • Verzuim uren van medewerkers.
 • Extra uren van vervangende medewerkers.
 • Verloren werkuren bij diverse medewerkers die zijdelings betrokken zijn (HR afdeling, Leidinggevenden, Colega’s etc.)
 • Medische kosten (Arbo dienst of Bedrijfsarts)

         Behandelingskosten zoals:

 • Gerechtelijke procedures.
 • Mediation kosten.
 • Inhuren adviseurs of experts.
 • Tijd investering van medewerkers of leidinggevenden.

         Overige schade

 • Reputatie schade.
 • Slechtere besluitvorming tijdens het conflict.
 • Verstoring werkprocessen die lang kunnen doorwerken.
 • Mogelijk verlies van ervaren medewerkers.
 • Zoeken en opleiden van nieuwe medewerkers.
 • Afname van arbeidsethos en werk plezier.

Mijn tarief als ADR register mediator bedraagt Euro 150.= per uur exclusief Btw.

Mijn tarief als ADR conflictcoach bedraagt Euro 100.= per uur exclusief Btw.

Het aantal uren dat nodig is om tot overeenstemming te komen tussen conflictpartners is verschillend. Daarbij komen de uren die nodig zijn voor voorbereiding, maken van berekeningen, opmaken van overeenkomsten,het  vastleggen van verslagen en algemene kosten zoals administratie.

Facturen zijn altijd gespecificeerd en moeten binnen 8 werkdagen voldaan zijn. Voor alle extra componenten van een mediation die niet al in de mediation overeenkomst zijn benoemd zal een schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Snel een conflict oplossen, of nog beter ingrijpen voordat een conflict escaleert, bespaard veel kosten.

Vraag advies door mij te bellen op 06-55187987 of ga naar de contactpagina>>

Toon van den Hoogen        zakelijk ADR register mediator

Vernieuwingen binnen een bedrijf stuit dikwijls op verzet. Medewerkers hebben soms een natuurlijke afkeer van vernieuwing, zij houden alles het liefst bij het oude. Ze zijn soms bang dat zij die vernieuwingen niet meer in hun werkwijze kunnen in passen.

Dit kan een bron zijn van het ontstaan van conflicten.

Als een conflict toch goed opgelost kan worden versterkt dit het zelfvertrouwen van de betrokkenen. Maar ook het vertrouwen in de toekomst van alle medewerkers in het bedrijf kan toenemen als zij ervaren hebben dat mogelijke problemen opgelost kunnen worden. Medewerkers durven meer “out of the box” te denken en de dynamiek binnen het bedrijf kan toenemen.

Geen vooruitgang zonder de kans op conflicten als je die conflicten maar goed en op tijd oplost!

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking.

Huidige regeling

Volgens de huidige regeling heeft een werknemer recht op een transitievergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en wordt beëindigd of niet voortgezet op initiatief van de werkgever. De werknemer heeft in beginsel geen recht op een transitievergoeding bij beëindiging op zijn initiatief, tenzij de opzegging, niet voortzetting of ontbinding van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Over de eerste 120 maanden (10 jaar) bedraagt de vergoeding 1/6 maandsalaris voor iedere periode van zes maanden. Voor zover de arbeidsovereenkomst langer heeft geduurd dan 120 maanden bedraagt de transitievergoeding 1/4 maandsalaris voor iedere periode van zes maanden.

Voorbeeld

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden na acht jaar. Dat zijn 16 perioden van zes maanden. De totale duur van de arbeidsovereenkomst is korter dan 120 maanden. De transitievergoeding bedraagt dan 16 maal 1/6 maandsalaris is 2,67 maandsalarissen. Bij een maandsalaris van € 3.000 komt de transitievergoeding dan uit op een bedrag van € 8.000.

Stel dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden na twaalf in plaats van na acht jaar. De transitievergoeding bedraagt dan 20 maal 1/6 maandsalaris plus 4 maal 1/4 maandsalaris. Dat is in totaal 4,34 maandsalarissen. De transitievergoeding komt dan uit op een bedrag van € 13.000.

Nieuwe regeling (waarschijnlijk in werking per 01-01-2020)

De eis dat de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden moet hebben geduurd voor het recht op een transitievergoeding vervalt. Dat betekent dat een werknemer vanaf de dag van indiensttreding recht heeft op een transitievergoeding bij ontslag op initiatief van de werkgever.

Ook de wijze van berekening van de vergoeding verandert. De berekening vindt niet langer plaats per periode van zes maanden. In plaats daarvan bedraagt de transitievergoeding voor elk kalenderjaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd 1/3 maandsalaris en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een kalenderjaar heeft geduurd. De verhoging van de transitievergoeding voor dienstverbanden langer dan 120 maanden vervalt. Over de hele duur van de arbeidsovereenkomst bedraagt de transitievergoeding dus 1/3 maandsalaris per dienstjaar.

Voorbeeld

De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden na zeven jaar en drie maanden. De transitievergoeding bedraagt dan 7,25 maal 1/3 maandsalaris is 2,41 maandsalarissen. Bij een maandsalaris van € 3.000 komt de transitievergoeding dan uit op een bedrag van € 7.230.

Overgangsrecht

De huidige regeling kent een tijdelijke regeling voor oudere werknemers en een overbruggingsregeling. Deze regelingen vervallen per 1 januari 2020. Bij wijze van overgangsrecht zijn deze regelingen nog van toepassing als:

 1. de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is opgezegd;
 2. de werknemer voor 1 januari 2020 schriftelijke heeft ingestemd met een beëindigingsvoorstel;
 3. de arbeidsovereenkomst is opgezegd met toestemming van het UWV en het verzoek om toestemming is gedaan voor 1 januari 2020; of
 4. het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingediend.

De tijdelijke regeling voor oudere werknemers geldt voor werknemers die bij het einde van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder zijn. Heeft de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden geduurd, dan hebben deze werknemers recht op ½ maandsalaris voor elke periode van zes maanden dat de dienstbetrekking na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar heeft geduurd. Deze tijdelijke regeling geldt voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

De overbruggingsregeling houdt in dat onder voorwaarden voor de berekening van de duur van de arbeidsovereenkomst de maanden voor 1 mei 2013 buiten beschouwing worden gelaten, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet wegens een slechte financiële situatie van de werkgever. Ook deze regeling geldt voor werkgevers die minder dan 25 werknemers in dienst hebben.

Vraag & Antwoord

Mediation vragen algemeen

Het Amerikaanse begrip “mediation” betekent niets meer of minder dan bemiddelen. Een mediator is dus een bemiddelaar. Als mediator bemiddel ik tussen 2 partijen die een conflict hebben. Conflicten die gaan over hele simpele feiten (bv. of er in een voetbal wedstrijd een overtreding is gemaakt) heeft geen bemiddelaar nodig voor het nemen van een besluit. Dat doet een scheidsrechter. Ook een juridische rechter bemiddeld niet maar neemt een besluit waar de partijen zich aan moeten houden. Je hebt dan ook dikwijls een winnaar en een verliezer bij een uitspraak van een rechter of arbiter.

In mediation werkt dat heel anders. Bij een conflict tussen deelnemers aan mediation proberen de deelnemers zelf een oplossing te bedenken voor hun kwestie. De oplossing die ze zelf hebben bedacht moet voor alle deelnemers acceptabel zijn zodat zij zich er ook beter aan zullen houden. Het is dus nodig dat de deelnemers goed met elkaar kunnen overleggen en besluiten nemen. Soms is dat door emoties die mee zijn gaan spelen nog niet zo gemakkelijk. En daar zit juist de taak voor de mediator. Het structuren van het overleg, het stimuleren van het begrip voor elkaar en het omvormen van standpunten uit het verleden naar belangen voor de toekomst, dat is de kerntaak van een mediator.

Ik moet er dus voor zorgen dat jullie het met elkaar eens kunnen worden. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Je moet ook zelf je best willen doen en gemotiveerd zijn om het conflict op te lossen. Ik heb een uitgebreide opleiding gevolgd om mijn kerntaak “bemiddelen” succes vol te laten zijn. Er worden aan mij strenge kennis eisen gesteld, reglementen en voorwaarden opgelegd door de grootste internationale mediation beroepsorganisatie in Nederland het ADR.

Ook moet een goede mediator kennis van zaken hebben over het soort conflict waarover het gaat. Hij hoeft bv. geen fiscalist te zijn maar wel begrijpen dat er mogelijke fiscale gevolgen kunnen zijn aan de oplossing die de deelnemers willen kiezen. Hij zal dus zelf geen adviezen geven aan de deelnemers maar hen er op wijzen dat een expert soms nodig is. Een goede mediator heeft in zijn netwerk dan ook de beschikking over vele verschillende experts die hij aan de deelnemers kan aanraden. Je draagt als deelnemer dan ook zelf de verantwoordelijkheid voor de oplossing. Mijn netwerk aan experts vind je op de pagina Partners

Als laatste zal een ADR mediator ook alle overeenkomsten (waarin hij de door de deelnemers bepaalde oplossing heeft opgeschreven) rechtsgeldig vast leggen.

Na een geslaagde mediation kun je het conflict achter je laten en aan een prima toekomst beginnen die gebaseerd is op een juridisch rechtsgeldige basis. Ook je verhouding tot je oude conflictpartner zal beter zijn geworden.

Je hoort veel dat mediation goedkoper is dan het voeren van een rechtszaak.

Dat klopt door de volgende redenen:

 • Je huurt 1 mediator in voor alle twee de partijen samen terwijl er bij een rechtszaak  2 advocaten nodig zijn.
 • Je hebt geen griffie kosten.
 • Het uurtarief van een goede mediator is lager als het uurtarief van een goede advocaat.
 • Een mediation vraagt in het algemeen minder uren voor 2 partijen samen dan het aantal uren van 2 advocaten in een juridische procedure.
 • Een juridische procedure kan zich jaren voortslepen omdat partijen in beroep gaan en dan loopt het aantal uren erg hoog op.
 • Een advocaat is per definitie niet onpartijdig maar vecht tegen de andere advocaat met als gevolg dat het conflict snel verder kan escaleren waardoor partijen het steeds moeilijker vinden om onderhandelingsbereidheid te tonen en onderhandelingsruimte te creëren.

Toch is mediation niet goedkoop!

Net als in een rechtszaak is van tevoren inschatten hoeveel uren een conflict oplossen vraagt moeilijk. Ik werk dan ook niet met een “pakketprijs”. Wel zijn de kosten transparant. Mijn uurtarief is € 150.= exclusief Btw. De facturering vindt gespecificeerd plaats. Facturen kunnen periodiek verstuurd en betaald worden. Naast de gespreksuren moeten er meestal ook uren aan voorbereiding, berekeningen maken, overeenkomsten opstellen en normale kantoorkosten als administratie en verslaglegging besteed worden. Een eerste controle van alle berekeningen en opgestelde overeenkomsten kan ik laten uitvoeren bij een landelijk werkend expertise bureau. Door de deelnemers zelf in gehuurde adviseurs zijn voor rekening van de deelnemers zelf. het aantal uren dat besteed moet worden hangt af van de complexiteit van het conflict en de mate van escalatie. Om tot een oplossing te komen moeten conflictpartners dikwijls hun communicatie met elkaar verbeteren. Pakketprijzen kunnen dus eigenlijk nooit goed bepaald worden. Dikwijls is het zo als de afgegeven pakketprijs te laag is wordt er bezuinigd op de te leveren uren wat slecht is voor de kwaliteit van de mediation. Of de pakketprijs is te hoog waardoor je teveel betaald. Ik werk dan ook niet met pakketprijzen en reken op het vrouwen van mijn cliënten in het zo laag mogelijk te houden. Mijn cliënten zijn hier tevreden mee geweest.

Wil je meer informatie stuur dan een bericht via het contactformulier>> 

Het belangrijkste wat deelnemers aan mediation zelf moeten doen tijdens het mediation proces zijn de volgende punten:

 • Je moet echt gemotiveerd zijn om van een mediation een succes te maken.
 • Er kunnen emoties aan de orde komen en om dan toch het einddoel “de oplossing vinden” na te streven is niet altijd gemakkelijk.
 • Je moet open en eerlijk met je conflictpartner willen praten.
 • Je moet respect voor elkaar op kunnen brengen en elkaar bv. gewoon uit kunnen laten praten.
 • Je moet de mediator vertrouwen in zijn deskundigheid om het gesprek te structureren.
 • Je moet actief deelnemen aan de gesprekken en geen zaken onbesproken laten.
 • Je moet accepteren dat de mediator onpartijdig en neutraal zijn werk doet voor alle twee de partijen.
 • Je moet kunnen accepteren dat de mediator geen inhoudelijke beslissingen zal nemen, nee dat zullen de partijen zelf moeten doen.
 • Je moet willen “onderhandelen” en kunnen geven en nemen.
 • Je moet de geheimhouding van alles wat besproken wordt heel serieus nemen.

Als je dit zo allemaal leest is het duidelijk dat je een mediator moet zoeken die bij jullie alle twee past, het belangrijkste in het zoeken naar een geschikte mediator is dan ook het gevoel dat je hem of haar volledig kunt vertrouwen.

Vraag daarom om een 1ste gratis advies gesprek zodat jullie mij kunnen leren kennen en ik kan bekijken of ik die goede mediator voor jullie kan zijn.

Ga naar het contactformulier>>

Als het een geschil betreft waar de conflictpartners te weinig inhoudelijke kennis over bezitten kan het noodzakelijk zijn dat zij geadviseerd worden door externe en neutrale experts. Als de conflictpartners deze adviezen hebben ontvangen zijn ze zelf instaat om verstandige beslissingen te nemen waar ze beiden mee akkoord kunnen gaan. De deelnemers aan mediation nemen dus zelf de inhoudelijke beslissingen. Daarom worden de deelnemers ook zelf verantwoordelijk voor de genomen besluiten. En dat leidt weer tot het feit dat je de beslissingen waarvoor je zelf verantwoordelijk bent veel beter kunt accepteren. Hierdoor kun je je er ook beter aan houden.

De mediator neemt geen beslissingen en geeft geen adviezen, hij neemt wel de leiding op zich in het structureren van de gesprekken.

Door deze werkwijze te hanteren kan ik ook een neutrale en onpartijdige rol blijven innemen tijdens de mediation.

Mijn kennis van mediation gecombineerd met mijn eigen levenservaring zal jullie helpen het conflict op te lossen.

Alle conflicten die persoonlijke componenten bevatten zijn geschikt om opgelost te worden d.m.v. mediation. Puur zakelijke kwestie als “is dit waar of niet waar” of wie heeft hier juridisch gezien gelijk” zou je ook op kunnen lossen bij een arbiter of rechter. Mediation gaat veel verder, de toekomstige belangen daar gaat het om. Het verleden en de standpunten die daar ontstaan zijn zullen we wel bekijken om het probleem goed te snappen maar we zullen overschakelen naar de toekomst omdat daar de nadruk op moet liggen.

Voorwaarden voor een succesvolle mediation zijn:

 • De deelnemers doen vrijwillig mee.
 • De deelnemers zijn gemotiveerd en doen hun best om een oplossing te bereiken.
 • De deelnemers kunnen geven en nemen.
 • De deelnemers kunnen elkaar respectvol benaderen.
 • De deelnemers respecteren de geheimhouding.
 • De deelnemers accepteren de rol van de mediator om het proces te structureren.
 • De deelnemers hebben vertrouwen in de mediator.
 • De mediator is geaccrediteerd als register mediator. (Ik ben geaccrediteerd als ADR register mediator)
 • De mediator werkt met de gedragsregels van zijn beroepsgroep en onderwerpt zich aan hun klachten procedures.
 • De mediator is deskundig in zijn vak. Dus moet goed opgeleid zijn en zijn kennis via bijscholing op orde hebben.
 • De mediator kan goed beoordelen of er externe deskundige nodig zijn.
 • De mediator kan neutraal en onpartijdig zijn naar alle betrokkenen.
 • De mediator heeft geen enkel belang in de kwestie of de oplossing.
 • De mediator bezit de vaardigheid om eventuele emoties te begeleiden.
 • De mediator roept vertrouwen en gezag op.
 • De mediator heeft een ruime levenservaring.

Het is een lange lijst maar ze maakt misschien duidelijk dat zowel de mediator als de deelnemers een eigen verantwoordelijkheid hebben en zich allemaal vol moeten inzetten om van de mediation een succes te maken. Ik zal dat zeker doen!

Er is veel studie gedaan naar de vraag hoe conflicten ontstaan. De meest in het oog springende conclusies zijn:

 • Conflicten beginnen vaak met kleine meningsverschillen en escaleren daarna steeds verder.
 • Conflictpartners praten te weinig met elkaar in de beginfase van het conflict.
 • Conflictpartners weten vaak niet precies wat de ander vindt, maar nemen iets aan zonder dit uit te vragen bij de ander.
 • Mensen zijn genegen oogkleppen op te zetten en hun eigen mening het belangrijkste te vinden.
 • Mensen hebben een steeds korter lontje.
 • Als er over een conflict met iemand anders wordt besproken vragen we vaak om begrip voor ons eigen standpunt en negeren argumenten die ons niet bevallen.
 • Emoties hebben de eigenschap om de communicatie te verstoren en daardoor het effect om conflicten te verergeren.
 • Emoties krijgen, gebeurd dikwijls automatisch in onze hersenen. Maar emoties ongecontroleerd uiten, dat hoeft niet. Alleen doen we daar dikwijls weinig moeite voor terwijl dit toch heel goed mogelijk is. Het oude gezegde “tot 10 tellen” is nog steeds heel effectief om conflicten niet te laten escaleren.
 • We nemen te weinig tijd om een conflict te overdenken en ook vanuit het standpunt van de ander te benaderen.
 • Degene waartegen je het moeilijkst eerlijk kunt zijn ben je zelf.

Als je tot de conclusie komt dat je zelf minder in conflict met iemand wil raken, kun je overwegen om een training “conflict beheersing” te volgen. Ik ben ook bij het ADR geaccrediteerd als conflictcoach. Voorkomen van conflicten geeft je zo veel rust!

Bel me via 06-55187987 of maak gebruik van het contactformulier>> dan help ik je snel op weg.

Een aantal voordelen van mediation op een rij:

 • Mediation kan snel gestart en afgerond worden.
 • Mediation is relatief goedkoop.
 • In mediation blijf je zelf aan het roer, er komt geen uitspraak van een rechter die je maar te accepteren hebt.
 • De toekomst staat centraal niet het verleden.
 • De verhouding tot je conflictpartner wordt beter tijdens het mediation traject.
 • Een win-win oplossing is het doel en wordt meestal ook bereikt.
 • De stress die je ervaart tijdens het conflict ebt langzaam weg.
 • Ook creatieve “out of de box” oplossingen zijn mogelijk.
 • Alles blijft binnenkamers en wordt niet openbaar.
 • Deelnemers aan mediation kunnen zich veel gemakkelijker houden aan de gemaakte afspraken omdat ze die samen hebben bepaalt en niet aan hen opgedrongen zijn.
 • Ieder mediation proces kan aangepast worden aan de specifieke omstandigheden en is uniek.
 • In mediation staan de mensen  en hun beider belangen voor de toekomst centraal.

Je oriënteert je misschien via het internet bij het zoeken naar een goede mediator voor jullie kwestie. De vakkennis en het uurtarief van de mediator zijn factoren waar je rekening mee houdt. Maar het vertrouwen dat je in je mediator kunt hebben is erg belangrijk. Je gaat per slot van rekening aan hem een heleboel, soms gevoelige, informatie geven. Je moet hier een goed gevoel over hebben.

Ga dus altijd bij enkele mediators kennis maken en volg het gevoel dat je krijgt als jullie samen de mediator bezoeken. Jullie vertrouwen in de mediator is de basis voor een geslaagde mediation. Bij mij krijg jullie samen een 1ste gratis advies gesprek wat verder gaat dan alleen kennis maken. Je krijgt veel uitleg over mediation maar ook een informatie pakket dat ik zal samenstellen aan de hand van jullie kwestie en omstandigheden. Een informatiepakket op maat dus. Je kunt in dit gesprek alles vragen! Maak hier ruim gebruik van. Het kost je ongeveer 2 uur maar vormt de basis voor jullie geslaagde mediation.

Maak per telefoon op 06-55187987 of via het contactformulier>> een afspraak!

Je bent van harte welkom.    Toon van den Hoogen    ADR register mediator.

Als je in een situatie verkeerd dat de investering in mediation moeilijk is op te brengen onderzoek dan de volgende opties.

 • Kijk naar de voorwaarden van je rechtsbijstandsverzekering want tegenwoordig zien ook deze verzekeringsmaatschappijen dat mediation succesvol kan zijn terwijl het minder kost dan een rechtszaak en vergoeden daardoor vaak een deel van de kosten.
 • Ook de overheid kent vergoedingen voor mediation. Kijk op de website van de Raad voor Rechtsbijstand voor meer informatie.
 • Leg het probleem aan mij voor dan kijk ik of ik je hierbij kan helpen.

Nee, mediation vervangt geen rechtszaak maar probeert een rechtszaak juist te voorkomen! Naast het feit dat in mediation meer mogelijke oplossingen in beeld komen dan in een rechtszaak, is er veel meer persoonlijke aandacht voor de deelnemers en de communicatie tussen de deelnemers. Rechters leggen partijen die voor de rechter komen dan ook steeds vaker de verplichting op om het geschil eerst via mediation te proberen op te lossen. De voordelen van mediation zijn voor rechters ook duidelijk en zij zullen mediation adviseren als dat qua escalatiegraad nog mogelijk lijkt.

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ