Scheiden met kinderen

Je gaat scheiden of je geregistreerd partnerschap beëindigen maar jullie hebben samen ook kinderen. Eigenlijk zijn er dus 3 partijen betrokken bij het stoppen van de liefdesrelatie van jou met je partner.

Jullie gaan samen als ouders de belangen van jullie kinderen behartigen want jullie liefde voor de kinderen blijft wel bestaan ook na de scheiding. Die liefde is wederkerig want jullie kinderen blijven ook van jullie alle twee houden ook als jullie niet meer bij elkaar zijn.

Op jullie rust de taak om alles zo te regelen dat die liefdesrelaties tussen jullie en jullie kinderen zich verder positief kan blijven ontwikkelen.

En dat is soms best lastig want afspraken met elkaar maken, als je aan het scheiden bent, met alle emoties die erbij horen, dat is een hele verantwoordelijke en moeilijke taak.

Toch is het voor jullie kinderen erg belangrijk dat dit zo goed mogelijk gebeurd. Daar hebben de kinderen behoefte aan maar ook recht op. Jullie zijn van goede wil want je hebt ook het beste voor met de kinderen maar je hebt wel veel vragen over hoe dit het beste kunt aanpakken.

Dan is een specialist op het terrein van scheiden met kinderen in huren een verstandige keuze.

Ik ben als speciaal opgeleid scheidingsmediator voor jullie een goede begeleider in het moeilijke proces van scheiden. Jullie zoektocht naar een goede toekomst voor jullie beiden en jullie kinderen, is mijn doel in jullie scheidingsmediation.

In een scheiding waar kinderen bij betrokken zijn blijft een mediator neutraal naar jullie toe, maar de positie van de kinderen heeft altijd de aandacht van de mediator. Als jullie  behoefte  hebben aan speciale adviseurs voor de evt. vragen van of over de kinderen dan kan ik jullie in contact brengen met zulke experts.

Ik heb hieronder een aantal vragen met antwoorden opgenoemd die voor veel ouders in scheiding waardevol zijn gebleken.

Heb je nog meer of andere vragen over jullie scheiding bel me dan op 06-55187987 of stuur een e-mailberichtje via het contactformulier dan help ik je snel verder.

 • Hoe vertellen we de kinderen dat we gaan scheiden?

Het gesprek waarin je de kinderen verteld dat jullie gaan scheiden heet een “Paraplu gesprek”. Het heeft die naam gekregen omdat het de bedoeling is dat jullie een beschermende “Paraplu” boven de kinderen houden.

Je wil antwoord kunnen geven op de vragen die de kinderen zullen hebben. Je wil zeker niet een ruzie sfeer tussen jullie als ouders laten ontstaan. Je wil duidelijk maken dat de scheiding zeker door gaat want veel kinderen hebben de nijging om te gaan bemiddelen tussen hun ouders in de hoop dat de scheiding dan niet door zal gaan.

Maar kinderen moeten geen volwassen taken op zich gaan nemen dat geeft hen veel stress. Nee de kinderen blijven gewoon kinderen! Ook is het schadelijk voor de kinderen als ze zichzelf de schuld gaan geven van het feit dat jullie gaan scheiden. Zij hebben geen schuld en dat wil je ook duidelijk aan ze vertellen.

Ik ben deskundig op het terrein van het voorbereiden van een “Paraplu gesprek”. En ik vind het voor de kinderen erg belangrijk dat jullie het zo goed mogelijk bespreken met jullie kinderen.

Daarom krijg je mijn hulp (+/- 2 uur werk met jullie samen) gratis in het voorbereiden van jullie “Paraplu gesprek” ook als jullie besluiten om mij geen opdracht te geven voor het regelen van jullie scheidingsmediation. Voel je vrij om hier gebruik van te maken.

Bel me op 06-55187987 en we plannen een gesprek op heel korte termijn zodat jullie goed instaat zijn om dit lastig maar belangrijk gesprek optimaal te voeren.

 • Hoe moeten de financiën voor de toekomst van de kinderen geregeld worden?

Een wettelijk uitgangspunt is dat de kinderen op hetzelfde welstandsniveau moeten kunnen verder leven na de scheiding als dat ze deden voor de scheiding. Vanuit dit principe is te verwachten, dat de kosten die jullie moeten maken zullen gaan stijgen. Denk bv. aan de 2 woonplekken en dubbele sets kleding of slaapkamer inrichting voor de kinderen in de toekomst Er komen dan vragen aan de orde zoals:

 1. Wat is de behoefte van de kinderen? Hier zijn tabellen voor en moeten berekeningen voor worden gemaakt.
 2. Wat zijn de behoeftes van beide ouders na de scheiding? Ook dit moet berekend worden volgens de wettelijke normen.
 3. Welk deel van de kosten voor de verzorging van de kinderen kunnen de afzonderlijke ouders dragen? Weer bereken dus.
 4. Hoe zien de toekomstige inkomens van de ouders er waarschijnlijk uit?
 5. Wat verdienen de ouders of zouden ze kunnen verdienen na de scheiding?
 6. Er zal meestal spraken zijn van Kinderalimentatie afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. In principe betalen de ouders deze kosten samen maar de verdeling moet berekend worden en is van veel factoren afhankelijk.

De berekeningen die noodzakelijk zijn laat ik door experts maken zodat ik zelf jullie helemaal neutraal en onafhankelijk kan blijven begeleiden. De berekeningen voldoen dan aan alle wettelijke eisen en worden meegenomen in het echtscheidingsconvenant wat ter goedkeuring wordt voor gelegd aan een rechter. Deze goedkeuring is in Nederland noodzakelijk om te kunnen scheiden.

 • Wie heeft er gezag over de kinderen?

Dit is wettelijk vastgelegd in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) en moet opgevraagd worden. Is dit in het verleden goed geregeld of moet dat alsnog gebeuren?

 • Wie van de ouders zijn primaire hechtingsfiguur?

Kinderen moeten afhankelijk van hun leeftijd opgroeien in de nabijheid van hun primaire hechtingsfiguren. Vroeger werd aangenomen dat dit altijd de moeder was die veel thuis was en de opvoeding voor het grootste deel op zich nam.

Doordat onze maatschappij in dat opzicht is veranderd staat dit niet meer zo vast als het in het verleden vaak was. Dit moet dus uitgezocht en beargumenteerd worden om de rechter te overtuigen van de juistheid van jullie keuzes hierin.

Ideaal is het als beide ouders in de eerste levensjaren van de kinderen de belangrijkste aanwezige ouders waren.

Daar hechten de kinderen zich dan aan. Vooral de eerste twee levensjaren van een kind zijn erg belangrijk bij het ontwikkelen van hun primaire hechtingsfiguren.

Zo wordt door de wetenschap op dit moment aangenomen dat het voor een kind t/m de leeftijd van 10 jaar slecht is om de primaire hechtingsfiguur langer dan 2 dagen aaneengesloten te moeten missen. Daarna wordt die periode van 2 dagen langzaamaan langer.

 • Waar gaan de kinderen wonen?

Als jullie niet meer bij elkaar wonen als ouders, wat wordt dan de hoofd woonplaats van de kinderen? Met andere woorden op welk adres worden de kinderen ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie.

Dit is een belangrijk besluit wat jullie samen moeten nemen. Hierbij moet er ook naar de mening van de kinderen worden gevraagd. Vanaf ongeveer 12 jaar gaat een rechter ook kinderen horen over hun wensen.

Afhankelijk van de leeftijd van jongere kinderen zal de mening van een kind meegenomen worden. Soms zijn kind behartigers nodig om de belangen van de kinderen te waarborgen maar een kind behartiger kan ook ingezet worden om de ouders na de scheiding te ondersteunen bij het invullen van hun ouderschap.

 • Wat staat er allemaal in een ouderschapsplan?

In een ouderschapsplan wordt alles vastgelegd wat van invloed zal zijn op het proces van opvoeden en verzorgen van de kinderen na de scheiding. Beide ouders hebben in principe rechten om aan dit proces deel te nemen.

Echter het belang van de kinderen staat voorop. Ik kan een voorbeeld van een ouderschapsplan aan je toesturen. Het is natuurlijk een voorbeeld uit een situatie die waarschijnlijk zal verschillen van die van jullie. Een ouderschapsplan is altijd maatwerk.

 • Is een ouderschapsplan vast voor de komende jaren?

Nee een ouderschapsplan moet soms geüpdatet worden omdat de omstandigheden van de kinderen of de ouders kunnen veranderen. Het is dan ook verstandig om nu al in het ouderschapsplan te regelen hoe en onder welke voorwaarden het plan t.z.t. aangepast kan worden.

 • Wij gaan scheiden maar mijn partner wil geen mediation.

Ook een scheidingsmediation is vrijwillig en kan niet verplicht worden. Een uitzondering hierop is het feit dat als u met een echtscheingsverzoek bij de rechter beland kan hij jullie veroordelen tot het verplicht deelnemen aan een mediation.

Ik hoop dat jullie en de kinderen dit niet overkomt want waarschijnlijk is er dan sprake van een vechtscheiding. Als een scheiding zo slecht verloopt hebben alle betrokkenen hier nu en in de toekomst veel last van. In een gratis eerste adviesgesprek hoop ik u beide ervan te kunnen overtuigen dat het samen goed regelen van jullie scheiding de beste optie is.

Op de pagina scheiding  vind je veel algemene informatie over scheiden met een mediator.

Toon van den Hoogen                     ADR mediator.

Regel jullie scheiding zorgvuldig zodat jullie nieuwe toekomst goed geregeld wordt voor jullie en de kinderen.

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ