Mijn werkwijze bij een zakelijke mediation

Er zijn verschillen in mijn werkwijzen tussen een zakelijke- en privé mediation.

Werkwijze in stappen bij een zakelijke mediation.

Telefonisch
Je vraagt telefonisch, of via mijn site, informatie aan over een mogelijke mediation opdracht. De informatie stuur ik je digitaal of per post toe. In deze informatie vind je naast algemene informatie over mediation ook de voorwaarden waarmee ik werk.

Afspraak op jou bedrijf
We maken een afspraak bij je op het bedrijf om kennis te maken en stellen vast of het conflict geschikt is om te worden opgelost d.m.v. mediation en of ik daarvoor de juiste mediator ben.

Zijn we beiden positief dan ondertekenen we de Mediation overeenkomst die je al hebt bekeken in het info pakket. We bespreken ook wie er aan de mediation tafel verschijnen en of dat zij bevoegd zijn om beslissingen te nemen. Ook de geheimhouding komt ter sprake.

Ik geef geen adviezen ten aanzien van de oplossing van het conflict. De deelnemers houden wat betreft het heft in eigen handen en zoeken samen naar een oplossing die voor hen beiden goed kan werken. Ik kan hierdoor neutraal en onafhankelijk mijn best doen voor een geslaagde mediation.

De partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de oplossing en worden daar dus ook de “eigenaar ” van. Hierdoor is de oplossing ook veel toekomst bestendiger dan dat iemand anders een oordeel oplegt. Mijn kerncompetentie is dan ook het in een constructief gesprek brengen van de conflict partijen.

Voorgesprekken
In 2 voorgesprekken met de conflictpartners afzonderlijk van +/- 1 uur ieder, kunnen we met elkaar kennis maken. Ik vraag bij de partijen veel informatie op over het conflict en wat de doelen van partijen zijn die ze willen bereiken.

Ook kunnen de partijen dan zelf beslissen wat zij willen doen met de geheimhouding over wat ze mij in dit voorgesprek hebben verteld. Mag ik het in de mediation naar voren brengen of willen dat zelf in de hand houden.

Starten
Hierna kunnen we starten met een plenair gesprek waar alleen de partijen bij uitgenodigd worden. Duur van één gesprek is maximaal 2 uur.

2e Gesprek
Er komt altijd een 2de gesprek zodat partijen de gelegenheid hebben om rustig te overdenken hoe ze verder willen gaan. En of er evt. adviseurs aan tafel uitgenodigd moeten worden.

Deze adviseurs stellen zich terughoudend op omdat partijen vooral met elkaar moeten praten. Wel kunnen ze natuurlijk overleggen met hun cliënt als ze dat aangeven of als hun cliënt om advies of overleg vraagt.

Adviseurs hebben dikwijls de nijging om alleen de belangen van hun eigen cliënt te behartigen zonder rekening te willen houden met het gezamenlijk belang. En dit kan escalerend werken.

Berekeningen
Tussen de gesprekken in kan ik berekeningen maken en overeenkomsten voorbereiden aan de hand van de door partijen zelf bedachte oplossingen die ik daarna aan de partijen voor kan leggen ter goed keuring.

In eerste instantie zal ik de door mij opgestelde overeenkomsten met evt. berekeningen door een landelijk expertise bureau laten controleren. Deze 1ste controle is voor de deelnemers gratis.

Goedkeuring
Partijen zullen de overeenkomsten met evt. berekeningen ook ter goedkeuring aan hun eigen adviseurs voorleggen omdat zij zelf de verantwoordelijkheid voor de overeenkomsten op zich zullen nemen.

Controles

  • Door deze 2 controles wordt een solide uitkomst van hoge kwaliteit mogelijk.
  • Is er een oplossing bereikt door partijen die voor alle twee aanvaardbaar zijn dan leg ik die vast in een definitieve vaststellingsovereenkomst die partijen zullen tekenen. Daarmee wordt de vaststellingsovereenkomst rechtsgeldig. Hiermee komt de mediation tot een einde.
  • Partijen kunnen gratis gebruik maken van een nazorg gesprek dat in onderling overleg kan worden afgesproken.

Toon van den Hoogen                               ADR  mediator

Investeren in een goede zakelijk mediator levert veel voordelen op.

Veel gestelde vragen en antwoorden lees je hier>>

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ