Mediation bij Familiebedrijven

Persoonlijke versus zakelijke verhoudingen


Familiebedrijven hebben een groot voordeel t.o.v. andere bedrijfsstructuren door het feit dat er op een heel natuurlijke wijze een samenwerkingscultuur ontstaat. Je kent elkaar goed en weet wat je aan elkaar hebt. Dikwijls hebben de familieleden in het bedrijf een hogere betrokkenheid bij het bedrijf dan gemiddeld.

De bedrijfsleiding heeft naast de winst van het bedrijf vaak ook een prima lange termijn visie voor het bedrijf die mee weegt in de besluiten die genomen worden. Naar de buitenwereld weten jullie elkaar goed te steunen. Ik ben zelf al 40 jaar betrokken in ons familiebedrijf dat al in 1837 is opgericht en sindsdien van generatie op generatie is door gegeven. En ook nu vormen 4 familie leden de directie. Daardoor ken ik van dichtbij de kracht van een familiebedrijf. Maar ik ken ook de valkuilen die een heel persoonlijke relatie met je familie leden die tegelijkertijd je zakenpartners zijn met zich mee kan brengen zoals:

  • Kunnen we de zakelijke vraagstukken goed scheiden van persoonlijke vraagstukken?
  • Kan iedereen zijn rol t.o.v. de anderen in het bedrijf accepteren?
  •  Wordt iedereen voldoende gewaardeerd t.a.v. de rol of taak die die wordt vervuld?
  • Is het beeld naar buiten evenwichtig verdeeld tussen de verschillende familie leden?
  • Is iemand die als de grote stimulator fungeert in staat de andere familie leden naar waarde te schatten en kan dat ook laten blijken?
  • Kan iedereen met de grotere prestatiedrang en verwachting omgaan?

Door de nauwere emotionele banden kunnen er ook zaken misgaan, die juist door die betrokkenheid bij elkaar, ook wel eens moeilijker op te lossen zijn. Zakelijke argumenten kunnen vermengd raken met persoonlijke belevingen die soms al lage tijd geleden hun ontstaan en van invloed zijn geworden. Om dat van elkaar te weten, te begrijpen en op waarde kunnen schatten is voor veel mensen moeilijk. In positieve situaties brengen emotionele banden een ongekend krachtige extra waarde voor het bedrijf. Maar het kan ook gaan functioneren als een drempel om moeilijke vraagstukken samen op te lossen.

Als dit in jouw bedrijf speelt wacht dan niet te lang met professionele hulp te zoeken want als geschillen uitgroeien tot echte conflicten dan heb je juist voor familiebedrijven een moeilijker oplosbaar probleem. Want problemen tussen de familieleden binnen jullie bedrijf hebben een slechte invloed op het hele bedrijf. En dat op zich is weer een bron van escalatie. Je dreigt dan in een vicieuze cirkel te recht te komen.

Soms kan coaching nog uitkomst bieden maar het kan ook voorkomen dat mediation echt nodig is.

Beide trajecten kan ik als mediator van Mediation Resultaat aanbieden!

Toon van den Hoogen | ADR geaccrediteerd zakelijk mediator | ICR geaccrediteerd conflictcoach

Investeren in een prima mediator / conflictcoach die uit eigen ervaring het familiebedrijf goed kent is een verstandige keuze!

Conflicten binnen de bedrijfsleiding

Binnen je bedrijfsleiding heerst een conflict wat snel en afdoende moet worden opgelost

Een conflict tussen bestuurders, directieleden of cruciale medewerkers. Hier moet een oplossing voor komen want dit is erg schadelijk voor het bedrijf. Maar tegelijkertijd echt gecompliceerd. Want niet alleen de persoonlijke verhoudingen zijn een belangrijke factor maar ook de juridische, financiële, fiscale componenten zijn voorbeelden van belangrijke bestanddelen die onderdeel uit kunnen maken van het conflict. Wie kan ons hierbij terzijde staan?

Een conflict van dit kaliber oplossen vraagt meestal om een team van specialisten. Zo een team samenstellen vergt overleg. Zijn de interne experts ook betrokken bij het conflict dan maakt dat het samenstellen van het herstel team iets moeilijker. Iedereen die bij het conflict betrokken is moet over de juiste data kunnen beschikken en moet vertrouwen hebben in de onpartijdigheid van de samenstellers van de data. In mijn netwerk zijn hele goede externe experts beschikbaar op ieder niveau die desgewenst samen kunnen werken met de interne deskundige.

Als herstel niet meer mogelijk of gewenst is kan het team als exit team verder werken.

Ik zal mijn expertise als mediator in zakelijke geschillen aanwenden in het herstel of exit team.

Toon van den Hoogen zakelijk mediator.

Investeren in een top herstelteam is een verstandige keuze!

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ