Hoe los je een conflict op?

Vier mogelijkheden om een conflict op te lossen.

 Niets doen Zelf oplossen Mediation Rechtszaak
 Snelheid Soms jaren stress en verdriet Enkele gesprekken Enkele weken met diverse   gesprekken 6 tot 12 maanden met   veel stress
 Zelfbeschikking Ja Ja Ja Nee want rechter beslist
 Vrijwilligheid Ja Ja Ja Nee
 Rechtsgeldig Nee Ja,als je zelf een rechtsgeldige overeenkomst kunt opstellen. Ja Ja
 Onpartijdigheid Nee Nee Ja Ja
 Openbaar Nee Nee Nee Ja
 Kosten Niets Niets Beheersbaar Erg duur
 Winst / Verlies Verlies Winst of Verlies? Win / Win! Winst of Verlies?
 Stress Veel Kan afnemen als het lukt. Neemt af al tijdens de   mediation Veel stress maanden lang
 Blijft de oplossing   lang werkzaam Er is geen oplossing Soms Meestal Soms

Zelf oplossen

De beste manier om een conflict op te lossen is om het conflict zelf met je conflictpartner op te lossen. Ga met elkaar in gesprek en bedenk samen een oplossing. Het is dan wel noodzakelijk dat je nog steeds goed met je conflictpartner kunt overleggen en besluiten. Leg vervolgens de oplossing vast in een rechtsgeldige overeenkomst als je in de toekomst wil kunnen aantonen wat je samen besloten hebt.

Dit is een natuurlijke en goede eerste stap, dus ga in gesprek met elkaar!

Blijkt dat het niet lukt wacht dan niet te lang om hulp in te schakelen omdat anders het conflict verder zou kunnen escaleren. Dit is voor niemand leuk en het maakt een toekomstige oplossing moeilijker te bereiken.

Rechtszaak

Als ook mediation niet meer werkt (bv. omdat één van de partijen geen mediation wil of afhaakt tijdens de mediation) dan kun je natuurlijk overwegen om twee advocaten in te huren en een gerechtelijke procedure op te starten. Dan zul je nog wel een lange tijd geconfronteerd worden met het vechten tegen de ander en alle stress die daarbij komt kijken. De uitkomst van een rechtszaak is dikwijls heel moeilijk te voorspellen ondanks dat de meeste advocaten je graag gouden bergen beloven. Advocaten strijden alleen voor 1 partij maar dat doen ze wel alle twee dus jullie worden meegesleept in een juridische vechtpartij. Een verdere escalatie ligt dan op de loer en dat is vrijwel nooit in jullie belang.

Ook de soms erg hoge kosten moet je dan voor lief nemen. In een rechtszaak wordt sterk gekeken naar het juridische verleden en veel minder naar jullie beider belangen voor de toekomst. Als jullie geluk hebben zal dit belang in de uitspraak van de rechter tot uiting komen, maar dat moet je maar afwachten je hebt hier zelf geen grip meer op omdat je vraagt om een dwingende uitspraak van de rechter. Het kan zo zijn dat er een duidelijke winnaar en verliezer is. Of jij de winnaar of verliezer bent weet je niet als je begint. Dat hoor je pas bij de uitspraak en dan is er niets meer aan te doen, of je moet in hoger beroep gaan waarbij het weer opnieuw begint.

Maar als je alles al hebt geprobeerd dan kun je misschien niet anders.

Mediation

Als je wel behoefte hebt aan snelheid, onpartijdigheid en je zelf zeggenschap wil houden over de oplossing. Samen met de beperkte kosten kies dan voor een goede mediator die je vertrouwd. Ik kan jullie helpen om beter met elkaar te gaan communiceren wat dikwijls nodig is om tot een oplossing te komen waar jullie alle twee mee verder kunnen. Een deskundige en neutrale mediator doet veel goed in een vervelend conflict.

Afhankelijk van de complexiteit van de situatie kan het nodig zijn dat er externe deskundigen aanschuiven aan de mediation tafel. Zij zullen dan eerst een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen zoals jullie en ik dat ook doen voordat we beginnen. Na het gratis 1ste adviesgesprek kan ik een inschatting geven over het aantal uren dat waarschijnlijk nodig is om tot een oplossing te komen maar veel blijft afhankelijk van de escalatie graad van jullie conflict.

Wat ik dan doe is inventariseren wat er allemaal besproken, en door mij uitgewerkt moet worden. Maar het is duidelijk dat een echtscheiding waarin de conflict partners moeilijk met elkaar kunnen communiceren en een ingewikkelde verdeling moet worden geregeld, meer tijd vraagt dan bv. een arbeidsconflict waar de deelnemers zich positief opstellen om een oplossing te bereiken.

Sleutel woorden zijn: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, zelfbeschikking, de-escalatie en de-juridisering maar vooral het voorop stellen van jullie beider belangen in de toekomst. We gaan aan de slag met het omvormen van standpunten uit het verleden naar belangen voor de toekomst. Want het conflict is in het verleden ontstaan maar de oplossing moet voor een betere toekomst gaan zorgen.

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ