Gratis nazorg

6 weken en 6 maanden na het beëindigen van de mediation kun je zonder verdere kosten gebruikmaken van 2 nazorg gesprekken. Hoe loopt het, en kan ik nog iets voor jullie doen? Dat zijn de thema’s waar het in die gesprekken om draait.