Conflicten voorkomen

Als er conflicten zijn ontstaan kun je deze met behulp van mij als mediator oplossen.

Je kunt ook conflicten voorkomen door mij als conflictcoach in te zetten. Mijn rol als coach is wezenlijk anders dan als mediator. Een coach begeleid één of meerdere partijen in het voorkomen van nieuwe of het oplaaien van oude conflicten. Ik kan dan ook actief adviseren aan partijen. Als mediator kan ik dat niet, dan blijf ik ten opzichte van partijen neutraal.

Wanneer is het inzetten van een conflictcoach zinvol?

Hieronder volgen enkele voorbeelden.

 • Bij het begeleiden van gescheiden ouders in het uitvoeren van een ouderschapsplan.
 • Bij een gescheiden ouder die problemen ervaart in het contact met zijn of haar kind(eren).
 • Bij het begeleiden van zakelijke partners waar het ontstaan van conflicten een risico is.
 • Bij partijen die slecht met elkaar communiceren waardoor gemakkelijk conflicten ontstaan.
 • Binnen een gezin of familie waar snel ruzies ontstaan.
 • Binnen een werkteam waar mensen wel praten maar elkaar niet horen.
 • Binnen verenigingen of andere organisaties waar groepen zich tegen elkaar afzetten.
 • Binnen organisaties of, verbanden van mensen, die in een gezagsverhouding tot elkaar staan waar wrijving door ontstaat.
 • Overal waar een verstoorde of ineffectieve manier van communiceren de verhoudingen verstoord.

Aan welke eisen moet een geschikte coach voldoen?

 • Hij/zij moet geaccrediteerd zijn bij een erkende beroepsgroep zoals het ADR of ICR, waardoor je zeker weet dat de coach goed opgeleid is.
 • Hij/zij zal zich daardoor moeten houden aan gedragscodes en onderwerpen aan de klachten procedures van zijn beroepsorganisatie.
 • Hij/zij moet gezag en respect uitstralen en dat door zijn gedrag ook verdienen.
 • Hij/zij moet affiniteit hebben met de omstandigheden waarin de deelnemers leven en werken.
 • Hij/zij moet geduld hebben en op ieder sociaal niveau met deelnemers om kunnen gaan.
 • Hij/zij moet leiding kunnen geven aan het gevolgde proces van coaching.
 • Een goede coach werkt met goed onderbouwde processen en methodes.
 • Hij/zij moet gemakkelijk kunnen switchen tussen een leidinggevende en afwachtende rol.

Als ADR en ICR gecertificeerd register coach kan Toon van den Hoogen van Mediation Resultaat aan deze eisen voldoen!

Hoe kies je een geschikte coach die bij je past?

 • Vraag een gratis kennismakingsgesprek aan en kijk dan scherp naar je eigen gevoel dat je hebt bij de beoogde coach.
 • Bereid je voor op dit gesprek en stel een vragenlijst op met zaken die je zeker aan de orde wil laten komen.

Wat zijn de belangrijkste factoren om een coaching succesvol te maken?

 • De inzet van de deelnemers om actief deel te nemen aan en tegelijkertijd te kunnen luisteren naar de gesprekken.
 • De vakbekwaamheid van de coach.
 • De beschikbare tijd.

Een coachingstraject beslaat meestal een aantal periodieke coachingsmomenten die in overleg worden afgesproken.

Het uurtarief wat ik hanteer is in onderling overleg vast te stellen.

Ik wil graag een afspraak maken

Kom in contact met Toon

 

Heb je een vraag bel me dan even op 06 55 187 987

Of stuur een e-mailtje via het contact formulier.

Ik zal je dan snel verder helpen.

 

neem contact met me op

Strenge kwaliteitseisen

Het ADR Mediator register en het ICR Coach register beheert en faciliteert het kwaliteitsniveau van mediators en coaches. Het zijn 100% onafhankelijke wereldwijde keurmerken voor goed opgeleide professionele mediators, coaches en onderhandelaars.

A.J.W. (Toon) van den Hoogen is geaccrediteerd als;

ADR mediator onder no. 348MRE.    ICR conflict coach onder no. ZDAOPE. Master-negotiator onder no. GMVAXQ